Instalace - instalatérské práce, kanalizace (vnitřní, vnější), provizorní rozvody (stánky, haly, akce), drenáže (odvodnění)

Instalatérské práce

Kompletní instalatérské práce ve Vaší novostavbě, případně rekonstrukci bytu, domu, budovy včetně přípravných i dokončovacích prací. Při užití moderních kvalitních materiálů a dobře odvedené práce je výsledkem dlouhá životnost a spolehlivost daného díla.

Provádíme:

 • vodárny, přípojky, veškeré rozvody (vnější / vnitřní)
 • dodávka materiálů
 • hydrantové rozvody (vnější / vnitřní) včetně hydrantů, skříní atd.
 • rozvody studené/teplé vody
 • sanitární předměty, dodávka a montáž
 • instalace ohřívačů
 • odpady/kanalizace včetně napojení
 • odvětrání
 • topení, rozvody, montáž kotlů, radiátory

Několik ukázek:

Kanalizace

Náklady na práci se ve srovnání s materiálem stále zvyšují a tento trend bude pokračovat. Proto je důležité mít k dispozici kompletní a propracovaný systém trub a tvarovek, ze kterého bez zbytečných úprav a improvizací sestavíte přesně to, co je potřeba.

Provádíme:

 • vnitřní kanalizace, rozvody včetně přidružených prací
 • dodávka materiálů
 • odpady, napojení zařiz. předmětů včetně dodávky
 • jímky, septiky
 • dom. čistírny odpadních vod, dodávka montáž
 • veřejné kanalizace, přípojky (dešťová, splašková)
 • opravy
 • čištění
 • stavební a zemní práce

Několik ukázek:

Odvodnění – žlaby – drenáže

Drenážní systémy vhodné pro různé typy terénů a ploch, izolace rodinných domů proti radonu a vodě, geotextilie a nopové fólie pro vysoušení staveb.

Rádi vám poradíme s volbou vhodného výrobku nebo pro Vás naší technikou zajistíme potřebné stavební zemní práce.

Provádíme:

Několik ukázek: