Kontejnery 6t

  • kontejnery 6t / 3-11m3
  • dodání písků, štěrků
  • přeprava sypkých materiálů
  • odvoz a uložení odpadu (směsný, stavební)
  • vyklízecí práce včetně úklidu
  • přeprava palet, strojů, zařízení
  • úklid a odvoz sněhu
  • přistavení kontejnerů

Několik ukázek: