Zemní práce a výkopové práce

Zemní práce jsou práce v souvislosti s manipulací zeminy. Jedná se o výkopy, výkopové rýhy, stržení ornice a přípravné práce pro různé stavby. Bez zemních prací se dnes neobejde většina staveb, ať se jedná o výstavbu domů a budov, komunikací či inženýrských sítí.

Nabízíme Vám spektrum zemních prací - od výkopů pro malé stavby, až po zemní práce většího rozsahu pro výstavbu příjezdových komunikací či inženýrských sítí. Zemní práce realizujeme vlastní technikou včetně případného ručního začištění, hutnění apod. pro návaznost následných prací.

Provádíme:

  • výkopy pro inženýrské sítě
  • kopání základů – rekultivace
  • rovnání terénu, založení zahrad
  • nakládání sypkých materiálů
  • kontejnery 6t
  • nakládka a vykládka palet 3t (i v terénu)
  • hutnění ploch, výkopů
  • řezání betonu, asfaltu do 17cm
  • úklid a odvoz sněhu
  • vyklízecí práce včetně úklidu

Několik ukázek: